Hybel  Volda

HJEM

BeggDriveklepp Invest AS og Roar og Torild Driveklepp disponerer Driveklepp Eigedom og leiger ut hybler, leiligheiter og næringslokaler i Volda og  Ålesund.
Leiligheiter med 2 og 3 soverom, er delvis umøblert/delvis kvitevarer.
Leiligheiter med eitt soverom er møblert/kvitevarer.
Eitt-roms 
hybelleiligheiter er møblert/kvitevarer.

===========================================

KVA SOM ER LEDIG
AV HYBLER OG LEILIGHEITER:
Halkjelsgate 18, 2etg. har to soverom. Ledig frå 01.07.16

Uravegen 10 d, Hybel 3 og 4. Desse har eige kjøkken og eige bad.  Ledig frå 01.07. (Kan leigast frå 01.08.16)

Uravegen 10 d, Nr 7 og 8 passer for to venner. Felles  inngang. Nr 7, har sovealkove og eige kjøkken. Nr 8  har soverom og eige kjøkken. Begge ledig frå 01.07.(Kan leigast frå 01.08.16)

Halkjelsgt.13. Aust. Hybelleil. med eige kjøkken. Deler bad

….. OG AV NÆRINGSLOKALE:
Halkjelsgate 18, 1.etg.(ca 116kvm) og sokkeletg.(ca 84kvm)
ledig  på forholdsvis kort tid. Pris ved forespørsel.
Halkjelsgate 13, 2.etg.(ca 77kvm) er ledig. Pris ved forespørsel.
==========================================

 

VOLDA

Leiligheit med 3 soverom.
Husleige pr.mnd.: 7.800,-
Uravegen 10 c : 1.+ 2.etg.: Leiligheit over to plan (utleigd)

Leiligheiter med 2 soverom.
Husleige pr.mnd.: 5.400,- 7.600,-
Hamnegata 19,  3.etg. (utleigd)
Halkjelsgate 18, 2.etg. (ledig 01.07.16)
Halkjelsgate 18, 3.etg.(utleigd)
Uravegen 10 d,  1.etg.  (utleigd)
Uravegen 10 c, sokkeletasje (utleigd)

Leiligheiter med eitt soverom:
Husleige pr.mnd.: 3.600,- – 4.500,-
Uravegen 10 b, sokkeletasje (utleigd)
Uravegen 10 d, nr 8, eige kjøkken (deler bad/wc med nr 7) (ledig frå 01.07)

Hybelleiligheiter, 15-25 kvm eige kjøkken, og deler bad/wc.  
Husleige pr mnd.: 3.300,- – 3.800,- (Halkj.gt.13,3.et. er innkl. straum)

 Halkjelsgate 13, 3.etg. Aust (ledig frå 01.07.16)

Halkjelsgate 13, 3.etg. Syd  (utleigd)

Halkjelsgate 13, 3.etg. Vest (utleigd)

Uravegen 10 d, nr 7, med sovealkove, eige kjøkken ( deler bad/wc med nr 8) (blir ledig frå 1.juli 2016)

Eitt-roms hybelleiligheiter, 17 kvm,  med eige kjøkken og eige bad/wc.
Husleige pr mnd.: 3.100,- – 3.400,-
Uravegen 10 d, 6 stk hybeleiningar ( nr 1 – nr 6) Fleire blir ledig frå somaren av.