Hybel  Volda

Halkjelsgata 13

Eigedomen ligg midt i Volda sentrum. Den er i heilrenovert og godt isolert. Buss- og drosjesentral og kjøpesenter likeved.