Hybel Volda

Uravegen 10 c, Hovudleil. og Sokkelleil.